O SOCIETATE DE AVOCAȚI APROAPE DE CLIENȚII SĂI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 VMCA este rezultatul transformării a trei cabinete individuale de avocat, fiecare cu specialitatea sa, într-o singură echipă puternică care folosește experiență de peste 16 ani a membrilor săi. Cu o echipă pluridisciplinară de avocați și consultanți, VMCA și-a creat o identitate proprie, unde elementele cheie sunt încrederea și profesionalismul. Succesul VMCA este datorat preocupării pentru calitatea și eficiența prestațiilor oferite, dar și reușitei în păstrarea unei relații apropiate și durabile cu clientela sa.

SERVICII PERSONALIZATE,  ADAPTATE NEVOILOR DUMNEAVOASTRĂ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Echipa de avocați multidisciplinară a VMCA are o solidă expertiză practică, la cel mai înalt nivel științific juridic, valorificând specializările fiecăruia dintre avocați. Avocații noștri sunt într-o continuă perfecționare fiind în contact permanent cu evoluția dreptului în mediul academic ceea ce le permite, împreună cu experiența acumulată, să acceseze cele mai bune soluții practice în sferele lor de competență.

     Fiecare membru al echipei noastre  este un interlocutor dedicat pentru fiecare dintre clienții noștri, pe care îi ascultă cu deschidere.

      Prin deschiderea și organizarea sa, VMCA a dobândit o cunoaștere aprofundată a teritoriilor și domeniilor clienților săi, făcând astfel posibil un răspuns calibrat la așteptările lor.

 

 

     Respectul pentru valorile umane, pentru etica și deontologia profesiei noastre fac parte din identitatea noastră.  Relația cu fiecare dintre clienții noștri este construită pe încrederea care ne este acordată și pentru care facem tot ce ne este în putere să o păstrăm, devenind astfel, în mod natural, parteneri privilegiați ai clienților noștri.

O CULTURĂ A SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

      Avocații noștri au o cunoaștere reală a vieții unei societăți comerciale, ceea ce ne permite să fim frecvent chiar în mijlocul echipelor operaționale, la toate nivelurile. Consilierea oferită este adaptată nevoilor societății comerciale și nu invers, pentru că avocații noștri au înțeles importanța cunoașterii afacerii și industriei unei companii în elaborarea consilierii. Unii dintre avocați au participat de-a lungul anilor la procesul decizional în cadrul societăților comerciale, de mărimi și tipuri diferite, și această activitate le-a oferit înțelegerea organizării și funcționării acestora. Aceasta ne face perfect adaptabili și în măsură să oferim servicii juridice adaptate nevoilor unei societăți comerciale, de la strategia de creștere la chestiuni practice ale direcțiilor operaționale.

Echipele noastre oferă consiliere în dreptul societăților comerciale, fiscalitate, fuziuni-achiziții, operațiuni imobiliare, proprietate intelectuală, dreptul muncii și oferă totodată reprezentare în instantele de judecată.

ȘTIM

ASCULTĂM

RESPECTĂM

FACEM DIN DREPT UN INSTRUMENT DE PERFORMANȚĂ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     Fiscalitatea este una dintre competențele de bază ale societății noastre. Asigurăm clienților noștri consiliere pentru a preveni și anticipa riscurile fiscale și furnizăm asistență activă în caz de control fiscal și post-control prin reprezentarea în instanțele de judecată împotriva deciziilor emise de organele de control fiscal.

    Oferim consiliere pe aspectele fiscale cele mai complexe ale operațiunilor de fuziuni-achiziții. Ne consiliem clienții în ceea ce privește aplicarea prevederilor fiscale.

     Expertiza noastră se referă la operațiunile de cooperare între societăți comerciale, cooptare de investiții/investitori și atragere de fonduri, folosindu-ne de experiența întregii echipe de avocați, ceea ce ne permite să oferim o viziune globală a operațiunilor desfășurate.

     Asistăm societăți comerciale de orice tip și mărime, administratorii și asociații/acționarii lor, în toate etapele de existență. Oferim consiliere pentru alegerea tipului de societate comercială cel mai bine adaptat nevoilor clienților noștri și administrăm viața juridică a societății.

 

 

 

      Ne însoțim clienții în demersurile lor de a preveni dificultățile prin negocieri (asistență în cadrul dialogului cu creditorii, mandanții ad-hoc, concilieri) sau de a le administra în cadrul procedurilor colective (faliment și reorganizare).

     In caz de lichidare judiciară, veghem ca interesele fondatorilor, asociaților și administratorilor să beneficieze de protecția oferită de lege.

     Consiliem și asistăm în egală măsura pe cei interesați de preluarea unor societăți aflate în dificultate sau active ale acestora, asigurând redactarea actelor conform textelor de lege în vigoare și adaptate fiecărei situații de preluare în parte.

 

 

FISCALITATE

SOCIETĂȚI COMERCIALE

FUZIUNI-ACHIZIȚII

REORGANIZĂRI

SOCIETĂȚI AFLATE ÎN DIFICULTATE

INSTANȚE DE JUDECATĂ ȘI ARBITRAJ

OPERAȚIUNI FIDUCIARE

CONTRACTE COMERCIALE ȘI

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

      Asigurăm reprezentarea clienților noștri în toate fazele proceselor care ne sunt încredințate (negociere și proceduri preliminare, reprezentare în instanțele de judecată, executarea hotărârilor judecătorești).

      Societatea noastră are expertiză în principal în materie de litigii comerciale, fiscale, administrative, proceduri colective, recuperare de creanțe, proprietate intelectuală, drept civil și drept penal.

 

       Societatea participă în negocieri, elaborare de convenții fiduciare și exercită totodată și activitatea de fiduciar. Fiducia este o noutate în dreptul românesc, operațiunea permițând transferul de drepturi reale sau de creanță către un fiduciar care le administrează în folosul unui beneficiar, asigurând astfel o protecție specifică față de creditori. Nu orice persoană are dreptul de a avea calitatea de  fiduciar, avocații având acest drept prin lege.

      Suntem alături de clienții noștri în negocierea contractelor necesare activității și dezvoltării lor și redactăm aceste contracte, ca de exemplu contracte de prestări servicii, de distribuție, de franciză, antrepriză, management, vânzare, închiriere, contracte speciale și contracte atipice.

     Specialiștii noștri în proprietate intelectuală au expertiză în orice tip de chestiuni ce țin de drepturile de proprietate intelectuală de la mărci, invenții, inovații și până la drepturi de autor și drepturi conexe drepturilor de autor în toate domeniile de activitate (industrie muzicală, industrie cinematografică și tv, organisme de gestiune colectivă, drepturi de imagine, fotografie și artă) oferind clienților consiliere dar și asistență în litigii.

       Oferim clienților noștri asistență și consiliere în toate chestiunile care privesc acte ale instituțiilor administrației publice locale și centrale, asistăm și reprezentăm clienții în cazul controlului Curții de Conturi oferind și reprezentare în litigiile împotriva rapoartelor de control.

 

 

 

    Societatea beneficiază de expertiza unor avocați specializați în drept penal capabili să susțină cauzele în fața instanțelor de judecată dar și să evalueze riscul penal al acțiunilor comerciale și fiscale, zona de maxim interes și în care experiența deținută este cea mai bogată și fructuoasă.

 

 

 

O ECHIPĂ DE EXPERȚI PENTRU A TE AJUTA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AVOCAȚII NOȘTRI

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

DREPT PENAL

ADRIANA MINEA
STEFAN VLAD
ANTON CENUSE
IRINA JOROVLEA
GIL TUDOR
ALEXANDRA IMPUSCATU
ILEANA NUTA

CONTACTAȚI-NE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Submitting Form...

The server encountered an error.

Mesajul a fost trimis. Va multumim!

 

SCP ”VLAD , MINEA, CENUȘE ȘI ASOCIAȚII” SCA

Strada Spătarului, Nr. 36, Ap.1

020773, București

Tel: 0735 18 77 37

Fax: 031 104 00 20

office@vmca.ro

foto by Alina Baisan, all rights reserved © vmca